POSAMEZNIK RAZMIŠLJA O KRIMINALITETI, KER GA DRŽAVA OBDAVČUJE PREVISOKO

Po Wikipediji se »kriminal belega ovratnika« nanaša na finančno motiviran in nenasilen kriminal poslovnih in političnih profesionalcev. Tipični primeri kriminala belega ovratnika vključujejo goljufije, podkupovanja, Ponzijevo shemo (imenuje se po ameriškem prevarantu  Charlesu Ponziju. Shema deluje tako, da ponuja ogromne zaslužke in jo običajno uporabljajo premožni ljudje. Ti se ne izplačujejo na podlagi ustvarjenega dobička, temveč na podlagi denarja, ki ga v shemo vplačujejo novi vlagatelji), trgovanje na podlagi notranjih informacij, poneverbe, kibernetsko kriminaliteto, kršitve avtorskih pravic, pranje denarja, krajo identitete in ponarejanja.