ZNIŽANJE REVIZIJSKIH CEN ODRAŽA NIZKO RAVEN REVIZIJSKEGA NAPORA OZIROMA MOČNO POGAJALSKO MOČ NAROČNIKOV REVIZIJSKIH STORITEV

Namen članka je prikazati znake in posledice krize revizijske dejavnosti v Sloveniji. Revizijske družbe vedno težje dosegajo cilje, pomembne za preživetje. To se odraža v nenehnem zniževanju cen revizijskih storitev, vse slabšem poslovnem izidu revizijskih družb in relativnem zniževanju plač zaposlenih v revizijskih družbah. Zaradi vse nižjih plač v revizijski dejavnosti postaja poklic pooblaščenega revizorja, ki bo tudi doživel preobrazbo in je danes eden najbolj reguliranih poklicev, za mlade povsem nezanimiv. Brez mladih strokovnjakov pa ne bo mogoče izvesti njene digitalne transformacije.