NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE SO NAPAČNA UPORABA 76. A ČLENA, KI SE GA NE UPORABI, ČEPRAV BI SE GA MORALO, ALI PA SE DDV OBRAČUNA PO NAPAČNI STOPNJI

Zakon o davku na dodano vrednost v 76. členu določa, da je DDV dolžan plačati vsak davčni zavezanec, ki opravi obdavčljivo dobavo blaga ali storitev, razen v primerih, v katerih je v skladu s tem členom DDV dolžna plačati druga oseba. Prejemnik blaga ali storitve je torej kot plačnik DDV določen kot izjema od splošnega pravila. V zvezi s prenosom davčne obveznosti v praksi prihaja do različnih napak, ki imajo za zavezance lahko lažje ali težje posledice. V nadaljevanju bom obravnavala nekatere možne napake in pojasnila, na kakšen način se jih lahko popravi in kakšen je z vidika DDV položaj strank v transakciji, kjer je do napake prišlo.