IZPLAČILO KUPNINE OB DOLOČENI OBLIKOVANI LASTNIŠKI STRUKTURI JE LAHKO NEDOVOLJENO DAVČNO IZOGIBANJE

Če družbenik kot fizična oseba proda svoj delež v družbi drugi družbi, ki jo ravno tako obvladuje, se lahko zelo hitro znajde v položaju, ko bo davčni organ kupnino za prodani delež obravnaval kot prikrito izplačilo dividende od družbe, katere delež je odtujil. Davčni organ se pri tem sklicuje na 4. odstavek 74. člena ZDavP-2 in trdi, da gre za nedovoljeno davčno izogibanje.