VELIKO BOLJE BI BILO, ČE BI DRŽAVA POGODBENIM STRANKAM PUSTILA, DA SE SAMI ODLOČITA, KAKŠNO RAZMERJE BOSTA IZBRALI, IN TO BREZ STRAHU ZA POSLEDICAMI

Pri sklepanju pogodb o sodelovanju z izvajalci storitev je treba oceniti, ali v načinu sodelovanja med naročnikom in izvajalcem, ki je zasebnik (običajno normiranec), ne obstajajo elementi odvisnega delovnega razmerja, na podlagi katerih lahko davčni organ ali delovna inšpekcija izvede prekvalifikacijo iz neodvisnega poslovnega razmerja v odvisno delovno razmerje, ki ima za posledico lahko precejšnje davčne učinke na strani naročnika takega sodelovanja.