GREHI IZ PRETEKLOSTI SO LAHKO OVIRA PRI IDENTIFIKACIJI ZA DDV

Preden davčni zavezanec preseže mejni prag 50.000,00 evrov obdavčljivega prometa, se je dolžan identificirati za namene davka na dodano vrednost. Če davčni organ dvomi o upravičenosti dodelitve identifikacijske številke za DDV, lahko od davčnega zavezanca zahteva predložitev zavarovanja za izpolnitev davčne obveznosti iz naslova DDV. Če davčni zavezanec ne predloži ustreznega zavarovanja, lahko davčni organ zavrne dodelitev oziroma izdajo identifikacijske številke za DDV. Ali je davčni organ upravičen zahtevati zavarovanje oziroma v katerih primerih ga lahko zahteva, bo opisano v nadaljevanju tega članka.