ŠTEVILO IN OBSEG PRODAJ NISTA KRITERIJA ZA DOLOČITEV ALI GRE ZA OPRAVLJANJE EKONOMSKE DEJVANOSTI

V praksi se nemalokrat znajdemo pred dilemo oziroma vprašanjem, kaj konkretno pomeni opravljanje ekonomske dejavnosti oziroma kdaj lahko rečemo, da neka oseba opravlja ekonomsko dejavnost. Prav tako se pri tem postavlja vprašanje, koliko prodaj mora biti opravljenih in v kakšnem časovnem obdobju morajo biti izvedene, da lahko govorimo o ekonomski dejavnosti. Konkretnega odgovora na to vprašanje nam ZDDV-1[1] ne daje, prav tako nam tega ne ponuja Direktiva o DDV, zato je odločitev o tem prepuščena presoji davčnega organa ali celo sodiščem.