NOVI ZNESKI DAVKA OD PREMOŽENJA

V Uradnem listu RS, številka 76, z dne 13.12.2019 so objavljeni novi zneski za odmero davka od premoženja, določeni v 159. členu Zakona o davkih občanov, ki veljajo od 14. 12. 2019 dalje.

a.) stavbe

Od vrednosti EUR                    Znaša davek

nad                      do                             EUR                           %                              EUR

8.749,13                                                 0,10

8.749,13           48.606,27                 8,75          +         0,20          nad               8.749,13

48.606,27           97.212,51                88,46         +         0,30         nad           48.606,27

97.212,51         145.818,80              234,28         +         0,45         nad           97.212,51

145.818,80         194.425,06             453,01         +         0,65         nad         145.818,80

194.425,06         250.669,43            768,95         +        0,85         nad         194.425,06

250.669,43                                      1.247,03         +         1,00         nad         250.669,43

b.) prostore za počitek in rekreacijo

Od vrednosti EUR                           Znaša davek

nad                      do                            EUR                          %                              EUR

8.749,13                                                 0,20

8.749,13           48.606,27                17,50          +         0,40          nad               8.749,13

48.606,27           97.212,51               176,93         +          0,60         nad           48.606,27

97.212,51         145.818,80              468,56         +         0,85         nad           97.212,51

145.818,80         194.425,06             857,41         +         1,00         nad         145.818,80

194.425,06         250.669,43         1.343,48        +         1,25         nad         194.425,06

250.669,43                                     2.046,53         +         1,50         nad         250.669,43

c.) poslovne prostore

Od vrednosti EUR                            Znaša davek

nad                      do                             EUR                         %                               EUR

8.749,13                                                0,15

8.749,13           48.606,27               13,12          +         0,35         nad             8.749,13

48.606,27           97.212,51              152,62         +          0,55         nad           48.606,27

97.212,51         145.818,80              419,96         +         0,75         nad           97.212,51

145.818,80         194.425,06             784,51         +         1,00         nad         145.818,80

194.425,06                                       1.270,57         +         1,25         nad         194.425,06