INSTITUT SAMOPRIJAVE SE JE OD LETA 2007 IZKAZAL KOT POZITIVNA SPREMEMBA, KI V PRORAČUN PRINAŠA DODATNE PRIHODKE, ZAVEZANCEM PA OMOGOČA, DA ZARADI SVOJIH NAPAK NISO KAZNOVANI

Z veljavnem Zakonom o davčnem postopku – ZDavP-2 je urejen institut samoprijave, ki naj zavezance za davek spodbudi, da bi morebitne pozneje ugotovljene nepravilnosti v obračunih davka sporočili davčnemu organu. Zavezanec lahko s samoprijavo tudi vloži davčni obračun in davčno napoved po izteku predpisanega roka. Zavezanec v tem primeru ni odgovoren za prekršek, mora pa izpolniti svojo realno davčno obveznost, kar pomeni, da bo ta povečana za obresti s 3-odstotno letno obrestno mero.