ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU JE DELEŽEN MAJHNIH, A POMEMBNIH SPREMEMB, ZATO BODITE POZORNI NA ROKE

Spremembe in dopolnitve Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki so bile sprejete in objavljene v Uradnem listu številka 66/2019, niso preveč obsežne, vseeno pa jih ne gre prezreti, saj zadevajo številne davčne zavezance, v prvi vrsti vse tiste, kjer že obstajajo naknadna vplačila kapitala družbenikov, ter vse, ki bodo želeli deleže ali delnice prodati na način, da bo družba pridobila lastni poslovni delež. Dodana so tudi pravila, vezana na izstopno obdavčitev, in nekaj ostalih pravil, ki so posledica predvsem spremenjenih določb Zakona o dohodnini.