PRI UGOTAVLJANJU, ALI GRE ZA ODPRAVNINO, KI NI OBDAVČENA, JE TREBA BITI POZOREN NA VEČ KRITERIJEV

Ob poteku ali prekinitvi delovnega razmerja zaposlenim pripada pravica do odpravnine.  Kako visoka – merjeno v evrih – je ta pravica in koliko si od te pravice vzame tudi FURS, je odvisno od tega, na kakšni podlagi je ta pravica nastala.