(NE)SMISELNOST DOLOČBE 69. ČLENA ZDDV-1

Značilnost nepremičnin je, da jih kot osnovna sredstva zavezanec uporablja za opravljanje svojih dejavnosti  skozi daljše obdobje. Zakon o DDV zato določa, da ima zavezanec pravico, da uveljavlja odbitek vstopnega DDV v obdobju, ko sta izpolnjena dva pogoja: nastala je obveznost obračuna davka in zavezanec razpolaga z ustreznim računom, vendar mora skozi obdobje 20 let začetni popravek prilagajati dejanski uporabi osnovnega sredstva.