KER POGODBA NI BILA RAZDRTA PO VOLJI POGODBENIH STRANK, PO PRESOJI SODIŠČA POGOJI ZA ODPRAVO ODLOČBE O ODMERI DPN IN VRAČILO DAVKA NISO IZPOLNJENI

V praksi se pojavi vprašanje, ali se za vračilo davka oziroma kadar odpade podlaga, na podlagi katere je bil odmerjen davek, lahko uporabijo določbe Obligacijskega zakonika (OZ)[1] glede neupravičene pridobitve. Slednji namreč v prvem odstavku 190. člena določa, da kdor je bil brez pravnega temelja obogaten na škodo drugega, je prejeto dolžan vrniti, če je to mogoče, sicer pa nadomestiti vrednost dosežene koristi.