DELITEV NEPREMIČNINE PO POVRŠINI: DA ALI NE?

Dobave nepremičnin, ki jih opravijo davčni zavezanci, so – glede na vrsto nepremičnine – bodisi obdavčene bodisi oproščene plačila DDV. Kupec nepremičnine, ki nabavo opravi z DDV, za namene opravljanja mešanih transakcij (in ne za nadaljnjo dobavo) mora odbitek vstopnega davka prilagajati dejanski uporabi nepremičnine skozi celotno obdobje popravka, to je dvajset let od začetka njene uporabe.