VRHOVNO SODIŠČE ODLOČILO, DA JE ODLOG UGOTAVLJANJA DAVČNE OBVEZNOSTI MOŽEN TUDI, KO OBVEZNOSTI NI

V primeru podaritve kapitala zakoncu ali otroku lahko darovalec namesto vložitve napovedi za odmero davka na kapitalski dobiček priglasi odlog ugotavljanja davčne obveznosti. To pomeni, da darovalec kot odsvojitelj ne plača davka, saj obveznost za plačilo davka prenese na obdarjenca, pri katerem se bo kot datum pridobitve kapitala štel datum pridobitve, ko je darovalec pridobil kapital, kot vrednost ob pridobitvi pa se bo upoštevala vrednost, po kateri je darovalec pridobil kapital. Če je darovalec daroval kapital, katerega odsvojitev je oproščena plačila davka in davčna obveznost zato ne nastane, posledično tudi ne nastane obveznost vložitve napovedi, odloga ugotavljanja davčne obveznosti slednji ni mogel uveljavljati. To prakso je spremenilo vrhovno sodišče, ki je v sodbi z dne 16. 9. 2020 odločilo drugače.