POSEBNO VARSTVO DELAVCEV INVALIDOV PRED REDNO ODPOVEDJO POGODBE O ZAPOSLITVI

Delavci s statusom invalida predstavljajo zelo varovano kategorijo delavcev, ki jim je zaradi njihove omejene delovne zmožnosti otežen dostop do trga dela. Prav posebno varstvo, ki ga zakonodaja zagotavlja tej ranljivi skupini, pa je tisto, ki na drugi strani otežuje položaj delodajalca, ko le-ta ugotovi, da delavcu glede na njegovo omejeno delovno zmožnost ne more zagotoviti ustreznega delovnega mesta. Bodisi, da do tega pride zaradi delavčeve novo nastale invalidnosti, bodisi zaradi poslovnega razloga, ki je nastal pri delodajalcu. V takšnih primerih ima delodajalec utemeljen razlog za podajo redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi.