ZA ELEKTRIČNA OSEBNA VOZILA DOSTI NIŽJA BONITETA, SAJ MESEČNO ZNAŠA LE 0,3 ODSTOTKA OD NABAVNE VREDNOSTI VOZILA

Čeprav so bile bonitete, vezane na osebna vozila, že mnogokrat predstavljena tema, jo ponovno na kratko obnavljam, deloma zaradi še vedno pogostih napak zavezancev, deloma pa zaradi novih, strožjih stališč davčnega organa v določenih primerih obračuna bonitete ob zasebni uporabi službenega vozila.