LASTNIŠTVO TUJCEV V SLOVENSKIH PODJETJIH POMENI TUDI, DA SE DOBIČKI PRETAKAJO V TUJINO

Z leti se v Sloveniji vse bolj krepi delež podjetij v tuji lasti. To je seveda pričakovana posledica internacionalizacije gospodarstva in seveda tudi privatizacijskih procesov, ki so potekali v državah z nekdaj državno ali družbeno lastnino. V Sloveniji je bil za razliko od drugih vzhodnih držav ta proces predvsem v začetku nekaj počasnejši, a se je tudi pri nas v zadnjih letih delež tujcev opazno povečal. Značilno pa je, da se pri tem redko pojavljajo kakšne bolj natančne ocene tako o deležu, še bolj pa o razlogih za te procese, kjer je sploh veliko posploševanja. Zato v nadaljevanju mogoče nekaj podrobnejših podatkov o trenutnem stanju lastništva gospodarskih družb in tudi kako so ti procesi potekali.