ČE SO BILI STROJI RESNIČNO DOBAVLJENI, DEJSTVO, DA SE VERIGA TRANSAKCIJ ZDI NERACIONALNA TER DA EDEN OD UDELEŽENCEV NI PLAČAL DDV, SAMO PO SEBI NE POMENI GOLJUFIJE 

Ko govorimo o DDV je zagotovo najaktualnejša oziroma najpogostejša tema pravica do odbitka vstopnega DDV. To je v davčnih inšpekcijskih nadzorih običajno tudi najpogosteje sporna zadeva in veliko sodb sodišča EU se nanaša prav na pravico do odbitka vstopnega DDV, ki je temeljna pravica vsakega davčnega zavezanca, ki deluje v sistemu DDV. Sodišče EU je 3. 9. 2020 izdalo sodbo številka C-610/19 in to v madžarskem primeru, v kateri je ponovno potrdilo dosedanjo sodno prakso.