V ČLANKU SO NAZORNO PRIKAZANE KRŠITVE DAVČNEGA ORGANA, KO JE ŽELEL RAVNANJE ZAVEZANKE PRIKAZATI KOT ZLORABO

Upravno sodišče se je v sodbi številka I U 2555/2017-11 z dne 8. 9. 2020 ukvarjalo s pravico zavezanca do popravka zneska obračunanega DDV. Odločilo je, da je vsebinski pogoj za popravek ta, da je prišlo do znižanja davčne osnove zaradi preklica naročila, vračila ali znižanja cene po opravljeni dobavi, 2. odstavek 39. člena, ki predpisuje, da mora dobavitelj o znižanju odbitka vstopnega DDV obvestiti kupca, pa je zgolj formalni pogoj. Tožbenim navedbam zavezanke je zaradi napačne presoje dejanskega stanja in kršitev postopkovnih pravil davčnega organa ugodilo in zadevo vrnilo v ponovno odločanje prvostopnemu organu.