POPRAVNI MEHANIZEM PRIJAVLJENIM OMOGOČA, DA SPREJMEJO UKREPE, S KATERIMI ODPRAVIJO POSLEDICE PRETEKLIH NAPAČNIH DEJANJ

Naročnik se lahko odloči, da javnega naročila ne odda ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovi kršitev obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava in od datuma ugotovljene kršitve niso pretekla tri leta ali pet let v primeru izreka pravnomočne sodbe za kaznivo dejanje, ne glede na to, ali je naročnik takšno izključitev predvidel v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ne[1]