SODIŠČE SE STRINJA S POROKOM IN MU PRIKIMAVA, DA BI DAVČNI ORGAN MORAL V POSEBNEM UGOTOVITVENEM POSTOPKU UGOTOVITI, ALI JE POROK RES POROK

Postopek davčne izvršbe je zagotovo eden izmed bolj neprijetnih postopkov za davčnega zavezanca, sploh če ta meni, da je izvršba neupravičena, oziroma da zanjo ni pravne podlage, ker je na primer odmerna odločba napačna ali nezakonita. V davčnih postopkih vložena pritožba zoper izdani pravni akt (tj. odločbo ali sklep) namreč nima suspenzivnega učinka,[1] kar pomeni, da je izdani pravni akt treba izvršiti, ne glede na to, da je davčni zavezanec zoper njega vložil pritožbo. Tako je dodatno odmerjen davek na podlagi izdane odločbe treba plačati, čeprav je bila vložena pritožba.