PRI IZPLAČILU POSLOVNE USPEŠNOSTI V VEČ DELIH V ENEM LETU SAMO PRVO IZPLAČILO NE BO OBDAVČENO Z DOHODNINO

Delodajalci se ob koncu uspešnega poslovnega leta vse pogosteje odločajo, da bodo svoje zaposlene nagradili za njihov vloženi trud, s katerim so pripomogli k uspehu celotnega podjetja. Tovrstna zahvala ima nemalokrat tudi motivacijski učinek. V Sloveniji poslovno uspešnost urejata dva zakona, in sicer Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o dohodnini. Pomembno je, da delodajalec pozna možnosti, ki mu jih daje zakonodaja na tem področju.