INSTITUT POVPREČENJA JE UZAKONJEN, DA BI SE IZOGNILI NEENAKOPRAVNEMU OBRAVNAVANJU ZAVEZANCEV

Upravno sodišče je v sodbi številka IU 451/2017-12 z dne 28. 8. 2019 zapisalo, da je treba ob upoštevanju načela enakosti pred zakonom izplačilo odškodnine v obliki kapitalizirane rente, ki predstavlja nadomestilo za prihodnji izgubljeni dohodek, obdavčiti po pravilu povprečenja glede na število let, na katerega se izplačilo kapitalizirane rente nanaša, čeprav to izrecno ni navedeno v določbah ZDoh-2. Na tak način se zagotovi, da osebe, ki bi prejele ta dohodek v naslednjih letih, niso v slabšem položaju kot osebe, ki prejmejo dohodek za več let skupaj za nazaj in se jim slednji ravno tako obdavči po pravilu povprečenja.