ZAOSTROVANJE POGOJEV ZA OPROSTITEV DOBAVE BO ZAVEZANCEM POVZROČILO VELIKO SIVIH LAS IN NEGOTOVOSTI

V skladu z določbo 1. točke 46. člena ZDDV-1[1] so plačila DDV oproščene dobave blaga, ki ga iz Slovenije v drugo državo članico odpošlje ali odpelje davčni zavezanec – dobavitelj, pridobitelj ali tretja oseba za račun enega od njiju, če pridobitelj deluje kot zavezanec v državi članici EU, ki ni Slovenija, in če dobavitelj lahko dokaže, da je blago zapustilo Slovenijo. Dobava mora biti opravljena za plačilo in pomeni, da je dobavitelj na kupca prenesel pravico do razpolaganja nad blagom, kot bi bil kupec lastnik.