STOPNJA NEENAKOSTI JE V SLOVENIJI MED NAJNIŽJIMI (ČE NE NAJNIŽJA NA SVETU) IN TO SE ODRAŽA TUDI V RELATIVNO NIZKEM DELEŽU TEH BOLJE PLAČANIH LJUDI

Ena najpogostejših debat bo vedno o »poštenem in pravičnem« nagrajevanju in obdavčevanju dohodkov. Pri tem si seveda poštenost in pravičnost razlaga vsak po svoje, redko kdo meni, da je pravično nagrajen glede na druge (premalo!), obdavčen pa tudi preveč. Če se spustimo na nivo posameznih primerov, lahko hitro zaidemo na področje populizma, zagovarjanja ene ali druge rešitve, zaradi česar je ob teh razpravah dobrodošlo pogledati malo širšo sliko in včasih tudi kakšne konkretne podatke razmer v državi na tem področju (ne mislim na podatke o tako ali drugače prizadetem posamezniku, ki so sicer pogosto upravičeni razlog za razburjenje in kritiziranje).