DAVČNI ZAVEZANEC, KI MENI, DA NI BIL OBDAVČEN V SKLADU Z MEDNARODNO POGODBO, LAHKO NAJKASNEJE V TREH LETIH OD OBRAČUNA ALI ODMERE DAVKA VLOŽI ZAHTEVO ZA ZAČETEK POSTOPKA SKUPNEGA DOGOVARJANJA

Ministrstvo za finance je 19. 12. 2018 objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Na sam predlog je mogoče do 20. 1. 2019 podati pripombe. Če bodo določbe sprejete, se bodo pričele uporabljati sredi leta 2019, medtem ko se bodo določbe glede avtomatične izmenjave aranžmajev pričele uporabljati 1. 7. 2020.