DOKAZI, KI JIH JE SODIŠČE PRVE STOPNJE ZAVRNILO, SO BILI PO MNENJU VRHOVNEGA SODIŠČA NEUTEMELJENO ZAVRNJENI

V članku vam predstavljam tri sodbe na temo izvajanja dokazov, predvsem predlaganim zaslišanjem prič tako med postopkom pred davčnim organom kot na sodišču. Sodišče je dolžno izvesti vsak predlagani dokaz, tudi zaslišanje priče. Če tega ne izvede, mora razloge za zavrnitev izvedbe dokaza jasno utemeljiti skladno s sodno prakso.