KER SO VETERINARSKE POSTAJE MIKRO OZIROMA MALA PODJETJA, JE OPTIMALNA REŠITEV NAJETJE ZUNANJEGA RAČUNOVODSTVA

Računovodstvo veterinarske postaje

Računovodstvo veterinarske postaje L je organizirano kot zunanja pogodbena storitev računovodskega servisa in deluje na podlagi Pravilnika o računovodstvu veterinarske postaje L. Slednji temelji na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in je v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS 2016). Funkcija računovodstva veterinarske postaje L je, da zagotavlja podatke oziroma informacije o poslovni in finančni uspešnosti organizacije ter o njenem finančnem in premoženjskem stanju za notranje in zunanje uporabnike informacij. Računovodja mora pri pripravi računovodskih izkazov upoštevati vsa strokovna pravila računovodske stroke, to je vsaj ZGD-1 in SRS 2016.