NE GLEDE NA RAZPOREDITEV DELOVNEGA ČASA MORA DELODAJALEC PRED ZAČETKOM POSLOVNEGA LETA DOLOČITI LETNI RAZPORED DELOVNEGA ČASA

Določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in njegovi razporeditvi je ena od obveznih sestavin pogodbe o zaposlitvi v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: zakon) in je zagotovo področje, ki bi mu morali delodajalci nameniti več časa. Glede na določbe zakona imajo delodajalci možnost, da delovni čas delavcev enakomerno ali neenakomerno razporedijo, pri čemer morajo upoštevati naravo in organizacijo dela.