POGODBA PRENEHA VELJATI TUDI, ČE JE NAROČNIK SEZNANJEN, DA JE PRISTOJNI DRŽAVNI ORGAN ALI SODIŠČE S PRAVNOMOČNO ODLOČITVIJO UGOTOVILO KRŠITEV ZAKONODAJE

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3A) se uporablja od 1. 11. 2018. Predlagala ga je skupina poslank in poslancev, ki je opozorila, da se še vedno v praksi javnih naročil delovni, okoljski in socialni vidiki ne upoštevajo v zadostni meri. V skladu s prepričanjem, da bi se moral javni sektor tudi z odgovornim javnim naročanjem zavzemati za uresničevanje najvišjih standardov pri varovanju pravic delavcev, varovanju človekovih pravic, dajati zgled in s tem tudi vplivati na trg ter tako vzpostaviti instrument proti »socialnemu dampingu«, so predlagali spremembe, s katerimi se ne postavlja cene kot edino merilo[1]