OD VLADE, MINISTRSTVA ZA FINANCE IN FURSA PRIČAKUJEMO, DA SPOŠTUJEJO SODBE VRHOVNEGA SODIŠČA, NE PA DA JIH IGNORIRAJO NA ŠKODO DAVČNIH ZAVEZANCEV

Do zdaj sem sodeloval v velikem številu davčnih postopkov, doživel sem marsikaj, tako kot davčni svetovalec in direktor dveh davčnih uprav, toda postopka, ki vam jih bom opisal v nadaljevanju, nimata para. Predvsem zaradi tega, ker tako očitnega kršenja predpisov in na koncu še treh sodb najvišjih evropskih sodišč še nisem doživel. Glede na to, da generalna direktorica Fursa ne more vplivati na odločitev inšpektorjev, menim, da je ta odgovornost na predsedniku vlade kot vrhovnem šefu državne uprave. On mora poskrbeti za zakonitost dela finančnih inšpektorjev in zahtevati mora poročilo ministra za finance. Država, ki jo vodi predsednik vlade, je najprej nezakonito zarubila dvema davčnima zavezancema več kot 350.000,00 evrov, zdaj pa ne želi izplačati še več kot 150.000,00 evrov zakonitih zamudnih obresti, kar skupaj znese pol milijona evrov. Ko boste do konca prebrali ta članek, se boste lahko upravičeno vprašali, ali je minister za finance imel v mislih takšen način dodatnega pobiranja davkov, da bi se pobralo manjkajočih 100 milijonov evrov zaradi znižanja obremenitev na področju dohodnine.