DO SKLEPA O ZAVAROVANJU PRIHODNJEGA DAVČNEGA DOLGA S KRŠITVIJO USTAVNE PRAVICE DO BANČNE TAJNOSTI

Ste prejeli sklep za zavarovanje, s katerim je prepovedana odtujitev in obremenitev nepremičnine, in to še preden ste sploh bili pozvani k popisu premoženja in imeli možnost sodelovanja v davčnem inšpekcijskem postopku? Vam je Furs v skladu z določbami 16. in 17. člena ZdavP-2 izvedel pridobivanje podatkov iz vašega osebnega tekočega računa brez vaše vednosti?