DAVČNE UPRAVE PO SVETU IŠČEJO NAČINE ZA OBDAVČITEV DOHODKA OD PRODAJE PRODUKTOV IN STORITEV NA SOCIALNIH OMREŽJIH

Današnje gospodarstvo se močno razlikuje od tistega, ki je poganjalo ustvarjanje kapitala v 20. stoletju. Hiter tehnološki napredek ni le doprinesel višjega življenjskega standarda v sodobnih družbah, temveč je spremenil tudi celotno kategorizacijo poklicev in industrijskih panog. Kljub napredku (oziroma ravno zaradi njega) pa se svetovna pravila obdavčenja še vedno prizadevajo, da ostanejo na tekočem s pojavi sodobnih tehnologij nove dobe. Nahajamo se na prelomu desetletja, hkrati pa tudi na prelomu družbe, ki trga vezi tkiva Evropske unije, prikriva svoje digitalne prihodke v neštetih državah tega sveta, na drugi strani pa vzgaja iznajdljive posameznike, ki si po socialnih omrežjih čez noč ustvarijo doživljenjsko bogastvo. Obdavčitev je za zdaj še prepočasna, da bi tekla za prvaki digitalne monetizacije.