VIŠJI NETO DOHODKI FIZIČNIH OSEB IN VIŠJA OBDAVIČITEV DOHODKOV IZ PRIVARČEVANIH SREDSTEV STA BISTVENI NOVOSTI SPREMEMB ZAKONA O DOHODNINI

V avgustovski številki revije Denar je bil objavljen članek o predvidenih spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2V). Ob sprejemu v državnem zboru je prišlo do nekaj sprememb prvotnega predloga, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. Prav tako  predstavljamo pripombe nekaterih predlagateljev, ki niso bile upoštevane in podane obrazložitve za njihov nesprejem.