PRIPRAVLJENE SPREMEMBE DAVČNIH ZAKONOV,  V KATERIH SO UPOŠTEVANI TUDI PREDLOGI STRATEŠKEGA SVETA ZA DEBIROKRATIZACIJO

Ministrstvo za finance je pripravilo predloge sprememb davčne zakonodaje. Tako je vlada pred kratkim potrdila spremembe in dopolnitve zakona o dohodnini, zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in zakona o davku na dodano vrednost. Te dni je ministrstvo za finance dokončalo še spremembe in dopolnitve zakona o davčnem postopku in zakona o finančni upravi. Vseh pet zakonov naj bi bilo v državnem zboru sprejetih letos in bi se začeli uporabljati 1. januarja 2022. V nadaljevanju vam predstavljamo predvidene spremembe zakona o dohodnini in zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.