DAVČNI ZAVEZANCI IMAJO PRAVICO DO ODLOČITEV II. STOPNJE V RAZUMNEM ROKU, SAJ SO POSLEDICE DAVČNIH ODLOČB IZRAZITO POMEMBNE 

Davčni zavezanci, ki vlagajo pritožbe na odločbe Finančne uprave Republike Slovenije, se sprašujejo, zakaj pritožbeni postopki na drugi stopnji, torej na ministrstvu za finance, trajajo tako zelo dolgo. Zakonsko določen rok za izdajo odločbe ni spoštovan. Na ministrstvu za finance se niti ne vznemirjajo preveč, saj gre »zgolj« za instrukcijski rok. Obeti, da bi se stanje kaj izboljšalo, pa niso najbolj optimistični.