NEENAKO OBRAVNAVANJE ZARADI STARŠEVSTVA JE DOPUSTNO LE, ČE TAKŠNO RAZLIČNO OBRAVNAVANJE UPRAVIČUJE ZAKONIT CILJ

Rojstvo otroka, starševstvo – življenjski prelomnici, ki poleg družinske sreče s seboj prineseta finančne in za delovno aktivne starše tudi poslovne skrbi. Država omenjeno stisko staršev razume, zato jim v prvih letih starševstva na podlagi ZSDP-1[1] omogoča pravico do krajšega delovnega časa in do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva. Bistvo omenjene pravice je zagotoviti staršem, da za to, da lažje usklajujejo svoje družinsko in poslovno življenje, do otrokovega 3. leta starosti[2] delajo s krajšim delovnim časom od polnega, vendar pa še vedno ostanejo zavarovani za polni delovni čas, saj prispevke do polnega delovnega časa zanje krije država[3]. Omenjene pravice pa dobrodušna država ne zagotavlja zgolj staršem, ki so v rednem delovnem razmerju, pač pa tudi staršem, ki se za preživetje bojujejo na drug, še bolj neizprosen način, in sicer kot samostojni podjetniki (s. p.).