DRŽAVE ČLANICE PRENOSA PRAVICE DO RAZPOLAGANJA ZA NAMENE UPORABE DDV NE SMEJO DEFINIRATI LE GLEDE NA SVOJE NACIONALNE PREDPISE

Pri prodaji starih nepremičnin, ki so oproščena plačila DDV, se ob izpolnjevanju zakonskih pogojev prodajalec in kupec lahko dogovorita, da bo prodaja obdavčena. S 1. 12. 2018 je izjavo, ki sta jo obe pogodbeni stranki morali pred dobavo predložiti vsaka svojemu davčnemu organu, nadomestil pisni dogovor. Ne glede na spremembo zakona[1] in posledično pravilnika[2] pa v praksi še vedno obstaja dilema, kaj se šteje kot datum dobave nepremičnin, oziroma kdaj morata pogodbeni stranki skleniti pisni dogovor o obdavčitvi transakcije, da se bo štelo, da je ta sklenjen pred opravljeno dobavo.