KLJUČNA JE PRIMERJAVA DAVČNIH POLOŽAJEV ZAVODOV IN GOSPODARSKIH DRUŽB, NE PA ZGOLJ NAMEN, ZA KATEREGA SO USTANOVLJENE

V marcu 2021 je vrhovno sodišče izdalo pomembno sodbo številka X Ips 90/2020, ki se nanaša na statusna preoblikovanja zavodov v povezavi s koriščenjem instituta davčne nevtralnosti po zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju: ZDDPO-2). Sodišče je odločilo, da ne obstajajo nobeni tehtni razlogi, da ne bi mogli tudi zavodi, ki se statustno preoblikujejo, koristiti davčne ugodnosti in postopek preoblikovanja izvesti po enakih pravilih, ki jih ZDDPO-2 določa za gospodarske subjekte.