DAVČNOSVETOVALNA ZBORNICA SLOVENIJE POUDARJA SODELOVANJE Z DAVČNOSVETOVALNIMI ZBORNICAMI DRUGIH DRŽAV

Davčnosvetovalna zbornica Slovenije (DSZS) je po samo enem letu obstoja presegla vse zastavljene cilje, kar se odraža v nenehnem povečevanju članstva, ki trenutno šteje 93 članov. V zbornici upamo, da bomo kmalu presegli številko 100.

Aktivnosti v EU

DSZS je postala članica Evropskega združenja davčnih svetovalcev (CFE). V ta namen je upravni odbor zbornice imenoval dve predstavnici, ki bosta poleg predsednika predstavljali zbornico v tej mednarodni organizaciji, in sicer mag. Barbaro Guzina za področje neposredne obdavčitve ter mag. Aleksandro Heinzer za področje posredne obdavčitve. Obe imata na teh področjih že bogate izkušnje, saj sta v organizaciji delovali že v preteklosti.

Mag. Aleksandra Heinzer je bila v oktobru 2018 za štiriletno mandatno obdobje imenovana za  predstavnico CFE pri skupini VAT forum, ki deluje pod okriljem Evropske komisije. Ta skupina, v kateri sodelujejo predstavniki Evropske komisije, predstavniki držav članic, ki praviloma prihajajo iz finančnih uprav (tudi iz Slovenije), in predstavniki gospodarskih združenj, deluje kot platforma, ki omogoča, da predstavniki vseh treh omenjenih strani med seboj izmenjajo izkušnje ter preučujejo možnosti za izboljšavo DDV-zakonodaje. V tem času je mag. Aleksandro Heinzer povabil VAT forum tudi k različnim podskupinam. Njeno članstvo za našo zbornico predstavlja veliko priznanje.

Tako se je 15. oktobra 2019 udeležila srečanja, ki je potekalo v Bruslju. Na ravni EU trenutno obstaja več orodij za preprečevanje in reševanje morebitne dvojne DDV-obdavčitve (na primer sistem SOLVIT, Cross border rullings, dialog med državami članicami, VAT committee in sodbe Sodišča EU). Še zlasti sistem Cross border rullings trenutno ni dosegel svojega namena, saj vanj niso vključene vse države članice. Delo te podskupine je v zaključni fazi in pripravlja obsežnejše poročilo.

Udeležba na srečanju v Črni gori

Na posebno vabilo Radeta Šćekića, predsednika Inštituta računovodij in revizorjev Črne gore, ki je letos skupaj z DSZS postala članica CFE, se je predstavnica DSZS, mag. Aleksandra Heinzer, udeležila konference, ki jo je omenjeni inštitut organiziral 15. novembra 2019 v Podgorici. Konferenca je hkrati predstavljala začetek izobraževanja za prihodnje davčne svetovalce.

V Črni gori je bil Zakon o davčnih svetovalcih sprejet že leta 2007, a se do zdaj še ni izvajal. Podporo sta tamkajšnjemu predsedniku in članom tega inštituta poleg naše predstavnice izkazala tudi direktor Davčne uprave Črne gore, Miomir M. Mugoša, in predsednik Hrvaške zbornice davčnih svetovalcev, Damir Brajković, ki je bil pred dnevi ponovno izvoljen za predsednika zbornice za naslednje mandatno obdobje.

Z leve Dijana Jović, Inštitut računovdij in revizorjev Črne gore, Rade Šćekić, predsednik Inštituta računovodij in revizorjev Črne gore, Miomir M. Muguša, direktor Davčne uprave Črne gore, mag. Aleksandra Heinzer, članica DSZS in Damir Brajković, predsednik Hrvaške zbornice davčnih svetovalcev

Z veseljem smo delili izkušnje s črnogorskimi kolegi in verjamemo, da je to začetek nadaljnjega uspešnega sodelovanja.

  1. davčni dnevi v Srbiji

V Novem Sadu so 29. in 30. novembra 2019 v organizaciji Združenja davčnih svetovalcev Srbije (UPSS), ki jih vodi predsednik mag. Ivan Simič, potekali 2. davčni dnevi, ki se jih je udeležilo tudi pet članov DSZS. Predavatelji so predstavili zadnje spremembe srbske davčne zakonodaje.

Predsednik DSZS je kolege iz Srbije povabil na bližajoči se 9. kongres davčnih svetovalcev Slovenije, ki bo letos potekal 8. aprila v Laškem. Ob tem ne gre pozabiti, da bo od 21. do 23. maja 2020 v Zlatiboru v Srbiji potekal 6. mednarodni kongres davčnih svetovalcev, ki se ga praviloma udeležijo davčni svetovalci iz jugovzhodnega dela Evrope.

Davčni svetovalec Aleksandar Vasić je predstavil spremembe na področju DDV v Srbiji

Zaključek

DSZS je v kratkem času od ustanovitve vzpostavila odlične odnose z organizacijami davčnih svetovalcev iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Makedonije in Rusije, to je držav, iz katerih prihaja veliko poslovnih partnerjev naših strank. Na naslednjih srečanjih v CFE se bodo ti neposredni stiki razširili še na druge članice tako, da bo našim članom omogočeno neposredno sodelovanje z vsemi davčnimi svetovalci, združenimi v CFE.