Zakaj Furs?

Verjamem, da je mnoge presenetila novica, da bom ponovno prevzel vodenje Fursa. Na eni strani so davčni zavezanci novico sprejeli kot nekaj pozitivnega, saj si želijo predvsem zakonito odločanje finančnih uradnikov. O nezakonitih odločitvah smo veliko pisali v reviji Denar in tega se je nabralo za 140 strani. Na drugi strani so pri zaposlenih v Fursu mnenja deljena. Za nekatere je to pozitivna sprememba in upajo, da se bodo končno rešili pritiskov nadrejenih o tem, kako naj odločajo v davčnih postopkih. Ja, prav ste slišali, nekateri nadrejeni so jim naročali, kako naj odločajo. Neverjetno. Dokaz temu je veliko število zadev, ki so padle na višjih inštancah in veliko neplačanih zneskov odmerjenega davka v teh davčnih postopkih.

V zadnji reviji Denar sem objavil dvanajst največjih napak, ki jih je v davčnih postopkih v zadnjih devetih letih storil Furs. Zaradi teh napak, ki imajo svoje avtorje, so bili vrnjeni milijoni evrov. Verjamem, da je ta tema pretežka za mnoge medije, toda vseeno sem pričakoval več medijske pozornosti. Žal medije bolj zanima moj davčni postopek iz leta 2012, ki se nanaša na leto 2007 in to kljub temu, da je vse v redu, finančna inšpektorica pa je izdala nezakonito odločbo. Trdila je, da gre za navidezno prodajo deleža mojega podjetja, ki sem ga leta 2007 na podlagi cenitve prodal ciprski družbi. Vrhovno sodišče je januarja 2019 odločilo, da prodaja deleža podjetja ni bila navidezna. To pomeni, da gre za kupnino.

Prav tako mediji ne objavijo, da sem bil v trenutku prodaje celotnega deleža, več kot 13 let lastnik 70-odstotnega deleža in da je nabavna vrednost prodanega, to je 100-odstotnega deleža, znašala 232.000 evrov. To je bil moj vložek. Glede na to, da je bil ta delež prodan za 260.000 evrov, je dobiček pri prodaji znašal 28.000 evrov. Nič nenavadnega. Prav tako ne objavijo, da sem prodajo deleža napovedal Fursu in sem na podlagi odločbe plačal davek na kapitalski dobiček. Prav tako noben medij ne objavi, da je bil pozneje delež odkupljen nazaj za 253.600 evrov in da je bila kupnina plačana v celoti. Zdaj sem 88-odstotni lastnik deleža v slovenskem podjetju in nimam deleža nikjer v tujini. Nihče ne navede, da so vse dividende, ki so bile v skladu s takratno lastniško strukturo, nakazane v tujino, na koncu izplačane meni kot končnemu lastniku in sem te dividende prijavil Fursu, ki mi je v 8,5 leta izdal trinajst odločb o odmeri davka od prejetih dividend. Ves davek sem tudi plačal.

Inšpektorica pa je plačano kupnino obdavčila kot izplačilo dividend. Trdila je, da je prodaja navidezna, vrhovno sodišče pa je odločilo, da prodaja ni navidezna. To pomeni, da je kupnina dejansko kupnina in ne prikrito izplačilo dobička. Odločitev finančne inšpektorice je bila napačna oziroma nezakonita. Zato neznanje ne more in ne sme biti razlog za obtoževanje kogar koli, da je utajil davek. Davčno utajo je treba dokazati, ne pa si jo izmisliti. Zaradi te njene nezakonite odločitve sem imel velike težave in jih še zmeraj imam.

Zato je dobro, da imamo revijo Denar, ki bo 31. maja 2021 praznovala 30. rojstni dan. V teh tridesetih letih je izšlo 520 številk, v katerih je 246 avtorjev na 18.242 straneh objavilo 4955 člankov. Velika zahvala in spoštovanje gre njeni ustanoviteljici in dolgoletni odgovorni urednici Biserki Ošlaj Omahen, ki se je daljnega 31. maja 1991 odločila za izdajanje revije. Ob tem ne smemo pozabi njene pomočnice in od januarja 2009 do konca oktobra 2010 odgovorne urednice Snežane Šušteršič, Eve Cimerman, ki je skrbela za administracijo, ter seveda lektorice Vere Šeško, ki je edina z vami vseh trideset let. Za oblikovanje revije danes skrbi Mitja Pogorevc, za administrativne zadeve pa Mojca in Petra Zidar. Ob koncu še posebna zahvala vsem našim avtorjem, ki vsak mesec pripravljalo strokovne članke o davkih, saj brez njih te revije ne bi bilo.

Vsi ti dosežki nas navdajajo z optimizmom. Zato ostanimo pozitivni, spoštujmo se in storimo vse, da neznanje ne bo premagalo znanje in da slabo ne bo premagalo dobro.

 

Vaš urednik

Mag. Ivan Simič