DELOVNA ZAKONODAJA VARUJE STAREJŠE DELAVCE VSE DO TRENUTKA IZPOLNITVE POGOJEV ZA UPOKOJITEV

V prejšnji številki revije Denar sva opisali varstvo starejših delavcev, ki delajo skrajšani delovni čas, prepoved odrejanja nadurnega dela ali nočnega dela, pravico dodatnih dni letnega dopusta in drugih oblik varstva starejših delavcev. V tej številki nadaljujeva predstavitev varstva delavcev pred upokojitvijo in nove določbe o obvezni upokojitvi, ko delavec izpolni pogoje za upokojitev.

Varstvo delavcev pred upokojitvijo

Pred uveljavitvijo ZDR-1 je zakon varstvo pred odpovedjo iz poslovnega razloga namenil vsem starejšim delavcem, to je delavcem, ki so dopolnili 55 let starosti. Po prehodnem obdobju, znotraj katerega je prihajalo do postopnega zviševanja starostne meje, je zdaj zakon varstvo pred odpovedjo iz poslovnega razloga namenil delavcem, ki so dopolnili 58 let, tako imenovanim delavcem pred upokojitvijo, kar je treba ločevati od kategorije starejših delavcev.