BLOCKCHAIN NI SAMO NOVA TEHNOLOGIJA, TEMVEČ JE MOČAN INSTRUMENT ZA SPREMEMBO DRUŽBE, SOCIALNIH ODNOSOV IN POLITIKE, KI OMOGOČA SLEDLJIVOST

Tehnologija blockchain oziroma tehnologija veriženja podatkovnih blokov predstavlja novost in začetek distribuirane ekonomije. Blockchain je inovativna tehnologija, ki bo pomembno spremenila določene procese tako v zasebnem kot tudi v javnem sektorju. Na primeru blockchaina se vidi, kako se tehnologije in disruptivni poslovni modeli v industriji 4.0 med seboj povezujejo. Internet stvari, umetna inteligenca, delitvena ekonomija, krožno gospodarstvo, … Blockchain je velika sila znotraj te industrijske revolucije, ki nastopa kot vezni člen med disruptivnimi poslovnimi modeli in najnovejšimi tehnologijami.