SODIŠČE JE RAVNANJE FINANČNE INŠPEKTORICE, TO JE PRISILNE IZROČITVE VŽIGALNIKA, OZNAČILO ZA NEETIČNO

Furs je lani samostojnemu podjetniku v skladu z zakonom o davčnem potrjevanju računov izrekel globo v višini 3.000 evrov. Podjetnik se z izrečeno kaznijo ni strinjal in je vložil zahtevo za varstvo zakonitosti. Sodišče je v izvedenem postopku odločilo, da zahteva za sodno varstvo ni utemeljena, je pa upoštevalo vse olajševalne okoliščine, ki bi lahko privedle do milejše sankcije in je podjetniku izreklo opomin. Zakaj tega ni storil Furs?