ČEPRAV JE ZADNJI DAN LETA ZELO PRIROČEN KOT PRESEČNI DAN, SAJ JE NA TA DAN TREBA IZDELATI LETNI OBRAČUN, JE LAHKO TA DATUM HKRATI TUDI NEPRIMEREN

V članku obravnavamo temeljne pravne podlage, na katerih izvajamo statusno preoblikovanje samostojnih podjetnikov (odslej tudi s.p., podjetnik), pa tudi ostalih zasebnikov (odslej tudi podjetniki). Navajamo možne zaplete, napačne pristope, praktične rešitve in opustitve potrebnih aktivnosti v samem postopku statusnega preoblikovanja podjetnika.