PRI DOLOČITVI DEDNIH REDOV  JE TREBA SLEDITI DOLOČBAM ZAKONA O DEDOVANJU IN NE DOLOČBAM ZAKONA O DAVKU NA DEDIŠČINE IN DARILA

Zavezanci, ki pridobijo darilo ali dediščino, morajo za namene pravilne obdavčitve upoštevati pravila Zakona o davku na dediščine in darila[1] (ZDDD). V praksi je pogosto kar nekaj težav z ugotavljanjem, v kateri dedni red sodi posamezen prejemnik darila ali dediščine in kdaj je mogoče koristiti oprostitev plačila tega davka.