MEJO MED DAVČNIM IZOGIBANJEM IN DAVČNO OPTIMIZACIJO JE TREBA PRESODITI OB VSEH POMEMBNIH DEJSTVIH IN OKOLIŠČINAH POSAMEZNEGA PRIMERA

V januarski številki revije Denar je njen odgovorni urednik, mag. Ivan Simič, v članku Ocena ustavnosti celotnega ZDavP-2 opisal primer, ki je botroval temu, da je Vrhovno sodišče Republike Slovenije 21. 12. 2020 na Ustavno sodišče Republike Slovenije poslalo zahtevo za oceno ustavnosti četrtega odstavka 74. člena ZDavP-2 in ZDavP-2 kot celote.[1] V tem članku se ne osredotočam na konkreten primer, temveč na vsebino oziroma interpretacijo vrhovnega sodišča glede določbe četrtega odstavka 74. člena ZdavP-2 in na razloge za neustavnost omenjenega člena.