Davčne počitnice

Letošnje leto je bilo eno izmed najbolj napornih. Utrujenost se kaže že pri vseh, tako pri davčnih zavezancih, njihovih računovodjih, davčnih svetovalcih in seveda tudi finančnih uradnikih. Zato so se na Fursu odločili, da letos, prvič v zgodovini dela davčnega organa, uvedejo tritedenske davčne počitnice, ki so trajale od vključno 26. julija do vključno 13. avgusta 2021. Zadeve potekajo danes ponovno običajno.

To je bil čas, ko Furs ni pozival davčnih zavezancev, njihovih računovodij ali davčnih svetovalcev, da mu dostavijo kakšno dokumentacijo. Večina se je tako lahko posvetila počitku in urejanju ostalih zadev. Ne glede na vse to, pa so bili na Fursu pripravljeni za davčne zavezance oziroma vse tiste, ki so želeli opraviti kakšne aktivnosti na Fursu. Tako so nemoteno potekale odmere davka na promet nepremičnin, odmere davka na motorna vozila, na dediščine in darila ter podobno.