FINANČNA UPRAVA BI MORALA NA PODROČJU OBDAVČITVE NAPOTENIH DELAVCEV BOLJ SODELOVATI S POOBLAŠČENCI IN SPOŠTOVATI DAVČNO ZAKONODAJO

Finančna uprava je v vse večji zadregi, saj na dan prihajajo nove in nove nepravilnosti, ki so se in se še vedno dogajajo pri ugotavljanju rezidentskega statusa in pri uveljavljanju davčnih ugodnosti na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Zanimanja za ureditev razmer za nazaj ni. Zanimanja za izvajanje povečanega nadzora trenutnega stanja na področju napotitev na delo v tujino prav tako ni. Namesto da bi se v okviru Finančne uprave naredil enoten oddelek za mednarodno obdavčevanje, se izredno zahtevno in široko področje dodeljuje uslužbencem, ki imajo že drugega dela, ki nima nobene veze z mednarodnim obdavčevanjem, dovolj.